banner19

Bursa bir kalite şehri olabilir mi?

Kentte sivil toplum hayatının tanınmış simalarından KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, Sultan II. Beyazid tarafından yürürlüğe konulan ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ metnine atıfta bulunarak ‘ilkler kenti’ olarak ifade ettiği Bursa’nın adının ‘Kalite Şehri Bursa’ şeklinde değiştirilmesi için çağrı yaptı: “Bursa bir şeyle anılacaksa kalite ile anılmalıdır!..”

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 24.05.2022, 05:00 27.05.2022, 22:48
Bursa bir kalite şehri olabilir mi?

Haber: N. Nuri Yavuz

Bursa, her şeyden biraz biraz… Biraz tarım kenti, biraz sanayi; biraz turizm kenti, biraz kültür; biraz işçi kenti, biraz sermaye… Net bir kimliği olmayan fakat multikültürel yönü güçlü duran Bursa’nın kentsel varlığı için birçok tanımlama yapılıyor.  Bu tanımlamalar da sivil ve siyasi aktörlerin konumlanmalarına göre şekilleniyor. Kente dair gerçekçi ve akılcı yorumlardan ziyade uçuk ve hayalci yaklaşımlar ortaya konuyor. Milli kültür ve tarihe dayalı fikirlerden çok gündelik akıma kapılan vasat ve yavan iddialar yankı buluyor.

1502’DEN BERİ

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, geçen hafta düzenlediği bir basın toplantısında Bursa’ya dair tarihsel derinliği olan bir çağrıda bulundu.

Sultan II. Beyazid tarafından 1502 yılında yürürlüğe konulan ve ‘Dünyanın bugünkü manada ilk standardı’ olarak kabul edilen ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ metninden hareketle kentin asıl kimliğinin kalite olduğunu savunan KALBİR Başkanı Karaman, TBMM’de Bursa adının ‘Kalite Şehri Bursa’ şeklinde değiştirilmesini önerdi.

KALBİR’in 1502 tarihini referans aldığını ve ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ metninin tüm dünya tarafından kabul gören bir standartlar manzumesi olduğunu savunan Karaman, KALBİR’in Bursa’da kalite alanında duyarlılığı ve farkındalığı artırma çabasına değindi.

BAYRAK SEVDASI

KALBİR olarak yaptıkları çalışmalardan övünçle bahseden Karaman, bilhassa kent dinamiklerinin desteğiyle tamamen gönüllü olarak gerçekleştirdikleri Türk Bayrağı dağıtımını heyecanla anlattı. Karaman, KALBİR’in kurumsal üyeleri, sanayiciler, iş adamları, yöneticiler, eğitimciler, kalite gönüllüleri ve Bursalıların desteğiyle tamamen ücretsiz olarak sadece Bursa’ya değil ülkenin birçok iline on binlerce Türk Bayrağı dağıttıklarını söyledi.

KALİTE ORDUSU

‘Kalite Şehri Bursa’ sloganıyla faaliyet gösteren KALBİR tarafından yetiştirilen ‘Kalite Ordusu’ hakkında da bilgi veren Karaman, şunları söyledi: “Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) her yıl 100 öğrenci alıyoruz ve yönetim sistemi sertifika programı uyguluyoruz. 12 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Bin 216 öğrenci yetiştirdik. Bu çalışmalar tamamen ücretsiz olarak yapıyoruz. Üniversitenin herhangi bir fakültesinden mezun olup iş bulmakta zorlanan gençleri kaliteci olarak yetiştirerek ikinci bir bileziği koluna takıyoruz. Stajlarını biz ayarlıyoruz birçoğuna da işi biz buluyoruz.”

TSE’DEN YANAYIZ

‘Bursa bir şeyle anılacaksa kalite ile anılmalıdır. Bizim Kaliteli Bursa’dan başka bir sevdamız yok’ diyen KALBİR Başkanı Karaman, “Biz öyle bir derneğiz ki hak edene hak ettiği ödülü veren ve bunun yanında kalite ile ilgili konuları siyasetin dışında kalarak, ticarete bulaşmadan ifade etme hürriyetini anayasal bir hak gören STK’yız. Bizler Temiz kalitenin temsilcisi olan TSE'den yana tarafız. TSE varken, yancıya, yalancıya, yabancıya gerek yoktur” dedi.

KİRLİ KALİTECİLER

Kalite ve kaliteciler hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaman, “Biz temiz kalite olursa kaliteli üretimin de ülkemize hâkim olacağını, tüketim alışkanlıklarının değişeceğini bilen kalitecileriz. Biz temiz kalitecileriz. Peki, kirli kaliteci var mı? Var, hem de kaliteyi öyle bir kirletiyor ki piyasayı kalite algısını kalite ordusunu pisleterek, her yıl ülkemizin 5 miyar dolar parasının yurt dışına gitmesine sağlıyorlar. Biz bu anlayışa dur demek için kurulan bir STK’yız. Bizler tüketici ve sanayiciye çağrı yapıyoruz. Kaliteyi tercih ederek ülkemizin kaynaklarının yurt dışına çıkmasını engelleyebilirsiniz. Kaliteli ürün üreterek ülkemizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. TSE belgeli ürünleri tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İSİM TESCİLLENDİ

Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduklarını ve Bursa’nın adını ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak tescil ettiklerini belirten Başkan Mustafa Karaman, “Bursa’yla ilgili 7 yıl önce KALBİR olarak harekete geçtik. Bursa’yla ilgili hiçbir şey aranmasın, bir marka, bir isim aranmasın Bursa’nın bir markası olacaksa kaliteli ile ilgili olmalı dedik ve Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatımızı yaptık. Bursa’nın adını Kalite Şehri Bursa olarak tescil ettik. Kalite Şehri Bursa anlayışından yola çıkarak 42 gerekçeyle Bursa’nın kalite şehri olduğunu ifade ettik” şeklinde konuştu. Başkan Karaman, TBMM'nin Bursa'nın adının ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak değiştirmesi gerektiğini buna yönelik ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

42 GEREKÇE

Karaman, söz konusu 42 gerekçeyi şu şekilde sıraladı:

1. Cihana hükmeden bir İmparatorluğun ilk başkenti ve 130 yıl başkentlik yapan yer, Bursa...

2. Cihana hükmeden imparatorluğu kuran Padişahların yattığı yer, Bursa...

3. Yunanlılar tarafından 8 Temmuz 1920 yapılan işgale karşı, TBMM kürsüsüne Puşude-i Siyah adı verilen kara örtü örtüldü ve bu örtü, Bursa'nin kurtuluş günü olan 11 Eylül 1922'ye kadar kürsüde kaldı.

İşgali karşısında, TBMM kürsüsüne, Atatürk'ün emriyle, Puşude-i Siyah adi siyah örtü örtülen tek il, Bursa...

4. Türk'ün destanı, milletin kahramanlık madalyası olan ÇANAKKALE'DE, 4737 şehit ile en fazla şehit veren il, Bursa...

5. 1502 yılında, Sultan II. Beyazıt döneminde, KANUN NAME-İ İHTSAB-1 BURSA adlı standardın yayınlandığı ve uygulandığı yer, Bursa...

Aslı, Topkapı Revan Kütüphanesinde bulunan bu Standard, dünyada yayınlana ilk standarttır...

KANUN NAME-I İHTSAB-I BURSA'nın dünya da yayınlanan ik Standard olduğunu ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) kabul etmiştir.

6. Göçebe Osmanlılar için ise Bursa'nın fethi bir dönüm noktası oldu, böylece ilk kez yerleşik düzene geçtiler. 7. Osmanlı'nın ilk başkentleri Bursa il sınırları içerisinde yer alan Karacahisar (1299), Yenişehir (1302), Bursa (1326) ve İznik (1331)'tir.

8. Dünyada müziği olmayan nadir halk danslarından biri de Bursa'nın Kılıç Kalkan oyunudur.

9. Bilinen ilk Osmanlı parası 1327 yılında Bursa darphanesinde basılmıştır.

10. Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan İznik Orhaniye'si 1335 yılında Bursa'da kurulmuştur.

11. Osmanlı'da gölge oyunu (Karagöz oyunu), Orhan Gazi döneminde Bursa'da doğmuştur.

12. Osmanlı'nın ilk spor alanı, atıcılık ve binicilik sporlarının yapıldığı ye olarak tarihe geçen Bursa'daki Atıcılar'dır.

13. Osmanlı'nın ilk bedesteni Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'da yapılan Kapalı Çarşı'dadır.

14. Osmanlı'nın ilk çinisi İznik'te üretilmiştir.

15. Osmanlı'nın ilk hastanesi 1394 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Yıldırım'da yaptırılan Yıldırım Darüşşifası'dır.

16. İslam'da Mevlit 1409-1410 yılları arasında Bursa'da Süleyman Çelebi tarafından dönemin konuşulan Türkçesi ile yazılmıştır.

17. Bir kitabı Londra'da bir müzede bulunan astronomi bilgini Molla Fenari. 1424 yılında Bursa'da Osmanlı'nin ilk şeyhülislamı olmuştur.

18. Dünya'nın ilk çarşılı köprüsü 1442'de Bursa'da Irgandı: Hoca Muslihiddin'in babası Pir Ali tarafından yaptırılan Irgandı'dır.

19. Osmanlı'nın ilk yün, pamuk ve ipekli dokumacılığı 1437 yılında Üçkuzular Tekkesi'nin hareminde kurulan makinelerle yapılır.

20. Osmanlı'nın ilk Türkçe kitabeli camisi, II. Murad döneminde Kara Timurtaş Paşa'nin oğlu Umurbey tarafindan yapılan Umurbey Camii'dir.

21. Osmanlı'nın ilk kağıthanesi Bursa'da 1486 yılında Cilimboz Deresi vadisinde kuruldu.

22. Osmanlı'da ilk ipek fabrikası 1833 yılında Fransız Glaizal Ailesi tarafindan Bursa'da kuruldu.

23. Osmanlı'nın ilk krom madeni Bursa Orhaneli'nde 1848 tarihinde bulundu.

24. İlk döner kebap Bursa'da 1867 yılında İskender Efendi tarafından yapıldı.

25. Osmanlı'da Anadolu'da kurulan ilk modern tiyatro, 1878 yılında dönemin Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından 15 Eylül 1879'da açılan Bursa Osmanlı Tiyatrosu'dur.

26. Ülkemizde kaleme anılan ilk bisiklet kitabı Bursa'yı anlatır.

27. İlk Türk operası Bursalı besteci Mehmet Baha Pars tarafından bestelendi.

28. Osmanlı'da ilk şehit dulhanesi 1916 yılında Bursa'da açıldı.

29.Türkiye'nin ilk kayak ve dağcılik kulübü Bursa Dağcılık Kulübü'dür.

30. Türkiye'nin ilk suni ipek fabrikası 1 Şubat 1938 tarihinde Gemlik'te açılmıştır.

31. İlk çamaşır ve bulaşık makinesi 1950 yılında Kamil Tolon'un sahibi olduğu Tolon Fabrikası'nda üretilmiştir.

32. Türkiye'nin ilk yerli tramvayı Bursa'da üretilmiştir.

33. 29 Mart 1989'da açılan Ormancılk Müzesi, Türkiye'de alanında ilktir.

34. Türkiye'nin ilk Organize Sanayi Bölgesi & Kasım 1966'da Bursa'da kurulmuştur.

35. Ülkemizin ilk kadın savaş pilotu, 22 Mart 1913 Bursa doğumlu Sabiha Gökçen'dir

36. Türkiye'nin ilk sivil Cumhurbaşkanı Celal Bayar Bursalıdır.

37. Ülkemizin ilk hayvan hastanesi Bursa'da kurulmuştur.

38. Türkiye'de ilk uluslararası kayak yarışları 25-28 Şubat 1955 tarihleri arasında Uludağ'da gerçekleştirilmiştir.

39. Türkiye'de ilk teleferik 29 Ekim 1963'te Bursa'da açılmıştır.

40. İlk yerli bisiklet 10 Haziran 1964'te Bursa'da üretilmiştir.

41. Türkiye'nin güreşte ilk Avrupa kulüpler şampiyonluğunu, 1976 yılında Yugoslavya'nın Koçani kentinde Avrupa Şampiyonu olan Tofaş Spor Kulübü getirmiştir.

42.Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG Bursa'da üretilmektedir.

Karaman açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Yukarıda ifade etmiş olduğumuz gerekçelerden dolayı, Bursa'nın adının KALİTEŞEHRİBURSA olarak değiştirmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önerge verilmeli ve bu konuda, tüm vekillerimiz bu önergenin altına imza atmalı ve bu önerge TBMM'de kabul edilmelidir. Tüm Meslek Örgütlerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız, tüm kamu kurumlarımız bu konuda duyarlı ve ısrarcı olmalı ve Bursa, hak etmiş olduğu KALİTEŞEHRİBURSA unvanını almalıdır.”

Sağıroğlu Et Lokantası’nda organize edilen ve KALBiR’in geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile Bursa Emekli Vali Yardımcısı İsmail Demirhan’ın selamla konuşması yaptığı basın toplantısı soru cevap ile son buldu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:29
Öğle 13:11
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:32
16
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31