banner32

banner19

‘Odayı Eyleme Geçireceğiz!’

BSMMMO başkanlığı için Çağdaş Muhasebeciler Grubu’nun önseçimini kazanarak aday olan Hüseyin Halil, listesini tamamen liyakat esasıyla ‘birlikte üretmek ve birlikte yönetmek’ anlayışıyla oluşturduğunu vurgularken geçmiş dönemlerin aksine kendi yönetiminde odanın mesleği ve meslektaşı ilgilendiren konularda beklemede kalmayacağını ve eylemsel bir kimlik kazanacağını savundu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 24.05.2022, 05:00 12.06.2022, 15:45
‘Odayı Eyleme Geçireceğiz!’

Haber: N. Nuri Yavuz

 • Çağdaş Muhasebeciler Grubu, uzun süredir oda yönetiminde iktidarda ve grubun içinde de bir rekabet yaşanıyor. Son olarak BSMMMO’nun mevcut başkanı Doğan Yılmaz’ın da içinde bulunduğu 3 adaylı bir önseçimi kazandınız. Grup üyelerinin sizi aday olarak belirlemesinde ne gibi unsurlar etkili oldu?

Çağdaş Muhasebeciler Grubu, bu dönem neredeyse tüm kadrolarını yeniledi. Yani benim listemden seçilen tüm meslektaşlarım, daha önce hiç yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer almayan isimler. Grup üyelerinin bize gösterdiği teveccühte bu etkili oldu. Bu listeyi oluştururken mesleki liyakat ve duruş esasını gözetmemiz ve isimlerin yıpranmamış oluşu bizi önseçimde bir adım öne çıkardı.

 • Tabi ki odalarda yeni isimlerin görev almasını önemli buluyorum. Fakat listenizdeki isimlerin bahsettiğiniz kurullarda bulunmamış olması, seçilmeniz halinde bir yönetim tecrübesi sorununa neden olmayacak mı?

Çağdaş Muhasebeciler Grubu, bir okuldur. Ben de bu okulun tüm sınıflarında okudum. Yani o okuldan mezun olmadan grup sizi başkan adayı olarak belirlemez. Aynı durum; yönetim, denetim ve disiplin kurulu adaylarımız için de geçerlidir. Daha önce bu kurullarda görev almamış olmaları, daha az yetkin ve tecrübesiz oldukları anlamına gelmiyor.

 • Listede genç ve kadın üyelere pozitif bir ayrım söz konusu oldu mu?

Biz, listeyi oluştururken önceliği liyakate verdik. Eğer liyakati varsa kadın, genç veya yaşlı adayımız değerlidir. Listede 3’te bir şeklinde bir dağılım vardır. Listede tecrübeliler, kadınlar ve gençlerin oranı neredeyse birbirine eşittir.

 • Grubu bir okul olarak tanımladınız. Peki, üyeleri sizin bu okuldan mezun olduğunuza ne ikna etti? Tavrınız, isminiz, söylemleriniz ya da projeleriniz mi?

Tavrım, mutlaka etkili olmuştur. Ama daha değerli unsurlar var. Bizim, 10 tane projemiz var. Ve bunlar, meslektaşımızla odamız arasındaki bağı ve mücadeleyi güçlendiren niteliktedir. Grup üyelerimiz, projelerimize inandı. Meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu şundan bıktı: Birilerinden bir şey bekleme döneminin bitmiş olması gerekiyor. Bizim yapacaklarımız var. Salgın döneminde sorunlar yaşadık. Mevcut istikrar belli sektörlere destekler verdi. Bütün süreç meslektaşlarımızın üzerinden geçmesine rağmen hiçbir destek almadı. Bu desteği, odamız ve üst birliğimiz de veremedi. Seçildiğimde o bağı kuracağıma ve desteği sunacağıma, grup üyelerimi ikna ettim. En büyük etken budur. Bir diğeri de meslektaşlarım, kurumlarda yaşadıkları sorunlarda odalarını ve üst birliklerini yanlarında bulamadı. Biz, tıpkı Tabipler Birliği’nin yaptığı gibi mücadele edeceğimizi ifade ettik ve meslektaşlarımızı buna inandırdık. Üçüncüsü ise çok iyi senkronize ve organize olmuş bir ekibimiz var.

 • Bu, şu anlama mı geliyor: Gelecek dönemde seçilmeniz halinde BSMMMO’yu daha eylemsel veya protest bir kimlikle göreceğiz?

Eylemsel değil de daha meslektaşının yanında diyelim. Zaten çıkışımız da protest bir yapının içerisindendir. Yani bizim, ‘Çözüm isyanda’ diyerek yola çıkan sonra ‘Umut isyanda’ diye devam eden ve sonra da ‘Umut hareketi’ olarak kendi çalışmalarımızı evirdiğimiz 12 yıllık bir süreç var. Bu sürecin meyvelerini, meslektaş lehine alacağımız bir dönem olacak. Kanundan ve Anayasal haklarımızdan elde edeceğimiz ne varsa bunu meslektaşımızın lehine kullanacağız.

 • Olası bir durumda nasıl bir eylem içinde bulunacağınızı bir örnekle somutlaştırabilir misiniz?

Durumla karşılaşmadan söylemek zor ama şöyle bir örnek verebilirim: İdarenin meslektaşlarımla ilgili yazdığı sorumluluk raporları var. Biz; bu raporların bir kısmının doğru olmadığını, bir kısmının oturduğu yerden yazıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu raporlarla ilgili önce kurumlar nezdinde girişimlerimiz olacak. Eğer bu girişimlerle sonuç elde edemezsek hukuki yollara müracaat edeceğiz. Sokak son çare… Sıralama bu şekilde olacak.

 • Bir de listenizi liyakat temelli oluşturduğunuzu ifade ettiniz. Bu söz, geçmiş yönetimlere yönelik bir liyakatsizlik eleştirisi gibi de duruyor. Ki aslında onlar da grubunuzun yönetimleriydi. Bu konuda ne söylersiniz?

Mefhumun muhalifinden konuşmayı hiç sevmem. Bu ifade o anlama gelmiyor. Senkronize ve organize olmuş bir ekipten söz ediyoruz. Geçmiş yönetimler de böyle olmasaydı grup önseçiminden çıkamamış olurdu. Biz, böyle bir ekip oluşturmasaydık; mevcut oda iktidarında olan ve tüzüğümüze göre bir dönem daha aday olma ve yönetme hakkı olan bir ekibi önseçimde yenememiş olurduk. Yani liyakatli bir ekibe karşı liyakatli bir ekip yarıştı. Biz, şartları eşitledik. Organize ve senkronize hareket ettik.

 • Peki, geçmiş yönetimlere yönelik kullandığınız ‘birilerinden bekleme’ ifadesi bir eleştiri mi?

Evet doğru. Çünkü mevcut yönetimden aday olan arkadaşlarımın bunları, benim gibi yaptığını düşünseydim aday olmama gerek olmazdı. Bu aslında bir tarzdır. O, onların tarzı; bu da benim tarzım.

 • Meslekte bir bağımlı ve bir de serbest çalışanlar var. Ve iki grubun da farklı sorunları var. Sizin bu iki gruba dair belirlediğiniz en temel sorun ve gözlem nedir?

Birincisi biz, ‘bağımlı’ ifadesi bağımlılığı çağrıştırdığı için kullanmayacağız. Yerine ‘ücretli çalışan meslektaşlar’ ifadesini kullanacağız. Hepimiz mali müşaviriz; bir kısmı ücretli, bir kısmı da serbest çalışıyor.

Öte yandan ister ücretli ister serbest çalışsın meslektaşlarımın en büyük sorunu, mesleğin icrasıyla ilgilidir. Yani mesleği fiilen yaparken karşılaştığımız sorunlar var. En temel sorunumuz budur. Biz, mesleği icra ederken karşılaştıkları sorunların tümünde oda olarak üyelerimizin yanlarında olacağız.

Bir örnek vereyim; salgın döneminde firmalar, kısa çalışma ödeneğine ve nakdi ücret desteğine geçti. Yani bir şirkette tüm çalışanlarla birlikte benim meslektaşım da kısa çalışma ödeneğine geçerek eve gitti. Haliyle kazandıkları ücretler de düştü. 5 bin lira kazanan bir meslektaşım, ayda 2 bin lirayla geçinmek zorunda kaldı. Bu süreç yaklaşık iki yıl sürdü. Biz, hiçbir yerden destek almayan meslektaşlarımızın yanında olacağız.

 • Finansal olarak da mı?

Evet, finansal olarak destek olmak için planlamalarımız var.

 • Odanın bütçesi, böyle bir plana yetmez herhalde? Planınız nedir?

Tabi ki yetmez. Bir vakıf kuracağız. Bunun örnekleri var. Örneğin Baro’nun bir vakfı bulunuyor. Baro pullarından 1 liralık tutarlar vakfın gelirlerini oluşturuyor. Üyelere maddi destek sağlamak da vakfın kurucu senedinde yazan amaçlarından bir tanesidir. Bizim de böyle bir planlamamız var. Bu süreçte sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağımızı bilmiyorum ama her iki meslektaş grubumuzu da ortaklaştıracağımız projemiz budur. Yine ücretli çalışan meslektaşlarımızın, zaman esaslı ve çağdaş bir asgari ücret tarifesine ulaşmasını sağlayacağız.

 • Nasıl? Bir rakam var mı?

Rakam belirtmeyeceğim. Çünkü bunu bir çalıştayla belirleyeceğiz. Merkezden buyurgan bir tavırla değil, onların da katılımcı olduğu ve sonuç bildirgesi olan bir çalıştayla ortaya koyacağız. Her bir mali müşavirin birim saati eşittir, bunun üzerine firmanın risk primi, çalışan sayısı, ihracatçı oluşu, merkez sayısını falan ekleyerek A firmasındaki mali müşavirin asgari ücretinin 5 bin lira; B firmasındaki mali müşavirin asgari ücretinin de 55 bin lira olacağını ortaya koyacağız. Çağdaş ve zaman esaslı ücret budur.

 • Anladığım kadarıyla firmaları kategorize edeceksiniz. Firmalar bu çalıştayın paydaşı olacak mı?

Firmaların risk primlerini belirleyeceğiz. Büyük, orta veya küçük ölçekli şeklinde olmayacak. Mesela bir meslektaşım, muhasebe müdürü olarak imza kullanıyor ve sorumluluğu çok fazla. X büyük bir firma, y daha küçük; y’de imza sorumluluğu alan meslektaşım varsa risk primi daha yüksektir. Ücreti buna bağlı olarak belirleyeceğiz.

 • Firmalar için ‘risk primi’ yeni ve sizin belirleyeceğiniz bir olgu mu?

Evet, ücretli çalışanlarla birlikte biz belirleyeceğiz.

 • Muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğine yönelik kamuoyunda negatif bir algı var. Mesleğinizin imajı ve itibarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Mentörlük projemiz var. Her bir kurum, çalışma arkadaşlarını bir sınavdan geçirerek seçiyor. Kanaatimizce sınavla alınan meslektaşlarımızı, mentörlük yapmadan doğrudan hayatın içerisine salıyoruz. Mesleği titiz, kurallarına uygun ve saygınlıktan ödün vermeden yapan meslektaşlarımız var. Bunları, aşağıdan gelen meslektaşlarımızın mentörlüklerinde kullanacağız. ‘Mali müşavir budur’ tanımlamasına uygun profil oluşturacağız. Tabi ki istisna her meslekte olabilir. Biz, toplam kalitenin hepimizin saygınlığını artıracağını düşünüyoruz.

 • Bu gönüllü bir uygulama mı olacak?

Elbette gönüllü bir mekanizma olacak. Ama bu müesseseden geçenlerin artı değer kazandığı görülecek.

 • Öte yandan naylon fatura, kara para, protesto edilen çekler veya senetler gibi birçok suç var. Meslektaşlarınız da bu suçların aktörü olabiliyor. Bu suçu işleyenlere tavrınız ne olacak?

 Bizim disiplin kurullarımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Bizim de bu konuda sıfır toleransla ilerleyeceğimizi meslektaşlarım biliyor. Ben, benden diye birisinin yaptığı yanlışa sessiz kalma durumunda olmayan biriyim. Yanlışı yapan benden dahi olsa gerekli kuralları işleteceğim. Bu konuda çalışma arkadaşlarımın da en ufak bir tereddüttü yok.

 • Bursa’nın bir sivil toplum yapısı olarak kent için ne yapacaksınız?

Kent, çevre, kadın ve dezavantajlı gruplarla ilgili tüm sorunlarda taraf olacağız. Politize olmadan fikrimizi söyleyeceğiz.

 • Seçilmeniz halinde görev sürenizi tamamladıktan sonra ikinci dönem için aday olacak mısınız?

Bunu meslektaşlarımla benim ve yönetimimin iletişimi belirleyecek. Yani başarısız görülürsem ki bunu anlayacak tecrübedeyim, o zaman aday olmam. Ama eğer işimi iyi yaptığım hissi alırsam da ikinci dönemde mutlaka aday olmak isterim.

 • Son olarak olası BSMMMO başkanlığı sonrasında bu koltuktan alınan güçle birlikte bir siyasi makam hevesi taşıyor musunuz?

Herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yok. Fakat bir dünya görüşüm elbette var.

 • Nedir dünya görüşünüz?

Sosyal demokrat ve Atatürkçü biriyim. Oda başkanlığı yapma arzumda siyasi bir hedef taşımıyorum.

Yönetim Kurulu Adayları:

Ayhan Karaşin, Yunus Arabacı, Seçil Bayram, Murat Güner, Zeynep Levent, Mesut Serhat Yurdaor, Ersin Can, Hayriye Tarakçı.

Denetleme Kurulu Adayları:

Ayhan Erken, Hülya Yüksel, Yusuf Özoğlu.

Disiplin Kurulu Adayları:

Çiğdem Kurt Bayraktar, İhsan Acar, Nurcan Güngör, Sertaç Konya, Cevat Sevinç.

Yorumlar (0)
banner34
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:32
Öğle 13:13
İkindi 17:11
Akşam 20:44
Yatsı 22:31
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31